گرایش های مهندسی هوافضا

مهندسی هوافضا 5 گرایش اصلی دارند که به شرح زیر است:

1-ایرودینامیک

2-پیشرانش

3-دینامیک پرواز

4-سازه های فضایی

5-مهندسی فضایی

توصیح مختصر این گرایش ها به شرح زیر می باشد

ایرودینامیک:تاثیر مقاومت به خصوص مقاومت هوا بر روی سازه

پیشرانش:مطالعه بر روی جلوبرندگی اعم از موتور های هوازی و غیر هوازی

دینامیک:دانش دینامیک فیزیک مانند تاثیر وزن و...

سازه فضایی:طراحی کلی سازه که تا حدودی شبیه به رشته طراحی صنعتی است

مهندسی فضایی:دربر گیرنده تمامی گرایش های هوافضا به عبارتی گرایش جامع