مهندسی هوافضا

بیشتر افراد بر این باور هستند که هوافضا یعنی خلبانی و یا فضانوردی ولی یک مهندس هوافضا نه خلبان می شود و نه فضانورد 

مهندس هوافضا کاری قبل از پرواز را انجام میدهد یعنی طراحی و تولید هواپیما،سفینه و...

از هوافضا در ایران بیشتر در بخش نظامی از قبیل ساخت موشک استفاده میشود و چون یک رشته تحریم شده میباشد دانشجویان در هیچ مقطعی هم اکنون نمیتوانند در کشور های دیگر تحصیل و یا کار کنند به همین به دانشجویان پیشنهاد میشود که در مقطع لیسانس رشته ای مرتبط با ان مثل مکانیک را انتخاب کنند تا با مشکل مواجه نشوند.