موشک شهاب

خانواده موشک‌های شهاب (شهاب1، 2 ،3 و . . . ) را باید معروف ترین موشک های ایرانی در دنیا دانست. این موشک‌ها که در انواع میان برد و دوربرد ساخته شده اند، به راحتی می توانند تمام  سرزمین عربستان سعودی  را مورد هدف قرار دهند.

مدل اول این موشک که با نام شهاب -آ3  شناخته می شود با بردی برابر 1300 کیلومتر قابلیت ایران را دارد که از منطقه جنوبی ایران تمام نقاط حساس عربستان را مورد حمله غافل گیرانه خود قرار دهد. 

امروز جمهوری اسلامی ایران  مدل های دیگری از این موشک را با نام شهاب - ب3 با کلاهکی سنگین تر و توانایی هدف قرار دادن اهدافی در 2000 کیلومتری را در اختیار دارد.