مصباح

بلاتکلیفی!

گروه طنز:
چند روزی که ماهواره مصباح شده تیتر روزنامه ها و رسانه ها از جمله خود ما!!!
یکی میگه میبریمش موزه یکی میگه پرتابش میکنیم یکی میگه میاریمش ایران
اصن یه بکش بکشی شده آدم میمونه که این دوستان چقدر با هم هماهنگ اند اصن ببینید ایتالیا ماهواره رو میده یا نه!!!
شاید چند روز دگ هم بزننش روی جلد کتاب بچه دبستانی ها بگن این ماهواره مصباح واس ما!!!ولی نمیدونیم چیکارش کنیم.والا😉🛰🛰🛰